Зошто ВФП Дивиденда?

4

+ Милиони евра
инвестирани средства

200

+ Клиенти инвеститори

36

+ Години Австриски Know-How

* Бројките се однесуваат на податоци од 23.03.2022

Во процесот на управување со средствата Друштвото го применува долгогодишното искуство со кое располага WVP Групацијата од Австрија.

ВФП Дивиденда – отворен инвестициски фонд, основан со одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со Решение број УП1 08-117 од 29.12.2020 година.

ВФП Дивиденда е вистинскиот фонд за Вас доколку сакате да остварите атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено на најразвиените економии во светот како САД, ЕУ и Велика Британија. ВФП Дивиденда е првиот отворен инвестициски фонд во Македонија кој ќе исплаќа дел од добивката како дивиденда на инвеститорите во фондот. Преку инвестирање во ВФП Дивиденда може да очекувате зголемување на сопствениот капитал со искористување на:

 • Континуираниот развој и иновативност на светски брзорастечки корпорации кои ја дефинираат иднината и „Dividend stocks“ компании кои исплаќаат високи дивиденди и кои ѝво периоди на намалена економска активност остваруваат позитивни резултати од работењето;
 • Остварување на приходи од исплата на дивиденда од фондот;
 • Професионалното управување на средствата на фондот;
 • Можноста да го намалите пазарниот ризик од купување акции (вложување на берза) без соодветно знаење;
 • Можноста да станат индиректни акционери во странски познати компании;
 • Атрактивен принос со умерен ризик;
 • Автоматското реинвестирање на добивката;
 • Намалените трошоци за управување со средствата;
 • Диверзификацијата на портфолиото по земји, валути и инструменти;
 • Можноста за следење (преку веб-апликацијата) и достапност на вложените средства во секој момент;
 • Експертизата и имиџот кој го има изградено Друштвото за управување;

За кого е наменет?

Совршен е за:

 • инвеститори кои кога инвестираат сакаат годишно да го почувствуваат бенефитот од тоа да се биде инвеститор преку добивање на дивиденда од направената инвестиција
 • инвеститори кои сакаат да имаат дополнителен извор на пасивни приливи
 • инвеститори кои имаат инвестициски период над 10 години,
 • инвеститори кои се спремни да преземат високо ниво на ризик.

Ризик

Стратегијата според која се гради портфолиото на Фондот ВФП Дивиденда содржи високо ниво на ризик, коj е повисок од ризикот карактеристичен за паричните фондови или пак за фондовите кои инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност (обврзници), но во исто време е понизок од ризикот на оние фондови кои исклучиво инвестираат во акции од mid-cap, small- cap или start up компании. Пресметката на категоријата на ризичност се заснова на историското движење на цената на уделите и нето-вредноста на имотот на Фондот од почетокот на постоење.

Allianz SE 4.19%
Philip Morris International Inc. 4.02%
ING Groep NV 3.64%
Roche Holding AG 3.56%
Abbvie Inc 3.55%
Novo Nordisk A/S 3.38%
Microsoft Corp 3.22%
Johnson & Johnson 3.17%
Cisco Systems Inc 3.17%
Unilever PLC 3.13%

*Бројките се однесуваат на 12.10.2021 година

За да станете инвеститор во фондот ВФП Дивиденда треба да:

 1. Пополнувате и потпишувате пристапница во ВФП Дивиденда;
 2. Попoлнувате барање за купување удели во ВФП Дивиденда. Во зависност со кој износ и каков план на инвестирање сте се определиле со помош на нашите овластени агенти, ја одредувате висината на сумата за инвестирање, времетраењето и динамиката на уплата на вашата инвестиција;
 3. Откако ќе ја добиеме комплетираната документација од Ваша страна, Ви праќаме инструкции за уплата на средствата во Фондот. Уплата на средствата може да се врши само преку банка;
 4. Првиот работен ден откога ќе ги добиеме вашите вложени средства, ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје ви издава „Потврда за купување удели“и ќе ви ја испрати на e-mail адресата наведена во Пристапницата.  Оваа потврда е доказ за сопственоста на Вашите удели во фондот ВФП Дивиденда;
 5. Истиот ден добивате корисничко име и лозинка со инструкции за активирање на вашиот личен инвеститорски профил. Ова е најсовремена и единствена можност инвеститорите на ВФП Фонд менаџмент, во секое време преку Интернет да можат да ја следат состојбата на уделите и да имаат увид на сите трансакции направени во ВФП Фонд менаџмент. Со оваа веб-апликација сакаме уште повеќе да ја зацврстиме нашата мисија – да бидеме најтранспаренти кон нашите инвеститори и да им нудиме иновативни услуги за остварување на нивните финансиските цели.
 6. За откуп на дел или сите удели од фондот, потребно ви е само да ни испратите пополнето барање за откуп на удели, кое може да го симнете од нашата веб-страница или да го побарате од вашиот личен агент.

Проспект

Скратен Проспект

Статут

 

или оставете ни ваши контакт податоци и ние ќе Ве контактираме за да закажете бесплатна средба со наш соработник: