Pse WVP DIVIDENDI AKSIONE?

10

+ MILIONË EURO FONDE TË INVESTUARA

600

+ KLIENT E INVESTITORË

38

+ VJET EKSPERIENCË AUSTRIAKE

* Shifrat i referohen të dhënave nga data 31.03.2024

Në procesin e administrimit të aseteve, Kompania zbaton përvojën e gjatë të WVP Group nga Austria.

 

WVP Dividendi Aksione – Fond i Hapur Investues, i themeluar me miratimin e Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë me numër  vendimi UP1 08-117 nga 29.12.2020.

WVP Dividend Aksione është fondi i duhur për ju nëse doni të arrini një rendiment tërheqës, duke përfituar nga rritja globale e ekonomisë botërore, veçanërisht ekonomitë më të zhvilluara në botë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, BE dhe Mbretëria e Bashkuar. WVP Dividend Aksione është fondi i parë i investimeve të hapura në Maqedoni, që do të paguajë një pjesë të fitimit si dividend për investitorët në fond. Duke investuar në WVP Dividend Aksione,  mund të prisni një rritje të kapitalit tuaj duke përdorur:

 • Zhvillimin e vazhdueshëm dhe inovacionin e korporatave botërore me rritje të shpejtë, që përcaktojnë të ardhmen dhe „Dividend stocks“ që paguajnë dividend të lartë dhe që në periudha të aktivitetit të reduktuar ekonomik arrijnë rezultate pozitive nga funksionimi;
 • Realizimin e të ardhurave nga pagesa e dividendit nga fondi;
 • Menaxhimin profesional të aseteve të fondit;
 • Aftësinë për të zvogëluar rrezikun e tregut për blerjen e aksioneve (investimi në tregun e aksioneve) pa njohuritë e duhura;
 • Mundësinë për t’u bërë aksioner i tërthortë në kompani të huaja të mirënjohura;
 • Rendimentin tërheqës me rrezik të moderuar;
 • Ri-investimin automatik të përfitimeve;
 • Kostot e reduktuara të menaxhimit të pasurive;
 • Diversifikimin e portofolit sipas shteteve, valutës dhe instrumenteve;
 • Mundësinë e monitorimit (nëpërmjet aplikacionit në internet) dhe disponueshmëria e fondeve të investuara në çdo kohë;
 • Ekspertizën dhe imazhin që kompania e menaxhimit ka ndërtuar;

Kujt i kushtohet?

I përkryer për:

 • Investitorë të cilët kur investojnë duan të ndiejnë përfitimin çdo vit i të qenit investitor, duke marrë një dividend nga investimi i bërë
 • Investitorë që duan të kenë një burim shtesë të të ardhurave pasive hyrëse
 • Investitorë që kanë një periudhë investimi mbi 10 vjet,
 • Investitorë të cilët janë të gatshëm të marrin rreziqe mesatare deri në ato më të larta.

Rreziku:

Strategjia sipas së cilës është ndërtuar portofoli i Fondit WVP Dividend Aksione,  përmban një nivel të lartë të rrezikut, i cili është më i lartë se rreziku i natyrshëm në fondet e parave të gatshme, ose fondet që investojnë ekskluzivisht në letrat me vlerë (obligacioneve), por në të njëjtën kohë është më i ulët se rreziku i atyre fondeve që investojnë ekskluzivisht në aksione të ndërmarrjeve me kapital të mesëm, me kapital të vogël ose fillestar. Llogaritja e kategorisë së rrezikut bazohet në lëvizjen historike të çmimit të aksionit dhe vlerës neto të aseteve të fondit,  që nga fillimi i tij.

Roche Holding AG 3.94%
Johnson & Johnson 3.93%
Philip Morris International Inc. 3.85%
Allianz SE 3.83%
Facebook Inc 3.60%
Lockheed Martin Corporation 3.43%
Unilever PLC 3.43%
Abbvie Inc 3.38%
Microsoft Corp 3.06%
Home Depot Inc 3.05%

*Бројките се однесуваат на 24.01.2021 година

Këtu ju mund të gjeni të gjitha raportet financiare dhe të auditimit për WVP Dividend Aksione

2021 viti

Për t’u bërë një investitor në WVP Dividend Aksione,  ju duhet të:

 1. Plotësoni dhe nënshkruani një aplikacion në WVP Dividend Aksione
 2. Plotësoni një kërkesë për të blerë aksione në WVP Dividend Aksione. Në varësi të shumës dhe çfarë plani investimi keni përcaktuar me ndihmën e agjentëve tanë të autorizuar, ju përcaktoni shumën e parave të investimit, kohëzgjatjen dhe dinamikën e pagesës së investimit tuaj;
 3. Pasi të marrim dokumentacionin e plotë prej jush, ju dërgojmë udhëzime për pagesën e parave në Fond. Pagesa e fondeve mund të bëhet vetëm nëpërmjet një banke;
 4. Një ditë pas pranimit të fondeve tuaja të investuara, WVP Fond Management SHA, Shkup ju lëshon një “Konfirmim për blerjen e aksioneve” dhe do ta dërgojë atë në adresën e postës elektronike të deklaruar në inventar. Ky konfirmim është dëshmi e pronësisë së aksioneve tuaja në WVP Dividend Aksione.
 5. Në të njëjtën ditë ju merrni një emër përdoruesi dhe fjalëkalim me udhëzime për aktivizimin e profilit tuaj personal të investitorëve. Kjo është mundësia më moderne dhe unike për investitorët e WVP Fund Management, në çdo kohë nëpërmjet internetit, për të monitoruar situatën e aksioneve dhe për të pasur njohuri për të gjitha transaksionet e bëra në WVP Fund Management. Me këtë aplikim të internetit, ne duam të forcojmë më tej misionin tonë – të jemi më transparentë ndaj investitorëve tanë dhe t’u ofrojmë shërbime inovative për të arritur qëllimet e tyre financiare.
 6. Për blerjen e një pjese ose të të gjitha aksioneve të fondit, ju duhet vetëm të na dërgoni një kërkesë të kompletuar të blerjes, e cila mund të shkarkohet në faqen tonë të internetit ose të kërkohet nga agjenti juaj personal.

Prospekt

Prospekt i shkurtuar

Statuti

ose na lini detajet e kontaktit tuaj dhe ne do t’ju kontaktojmë për të caktuar një takim falas me bashkëpunëtorin tonë: