Одбор на директори:

 • MAG. Руперт Стробл – Претседател на Одборот на директори и на Инвестицискиот одбор на ВФП Фонд менаџмент АД Скопје
 • Петар Андреевски – Главен извршен директор
 • М-р Артон Лена – Извршен директор и член на Инвестицискиот одбор на ВФП Фонд менаџмент АД Скопје
 • Блаже Петрески – член на Одборот на директори
 • МAG. Вили Стефан Сајбл – член на Одборот на директори
Rupert Strobl

МAG. Руперт Стробл – Претседател на одборот на директори и претседател на инвестицискиот одбор

Роден на 30.08.1954 година во Грац, Австрија, Руперт Стробл е магистер на Социјални и екoномски студии при Универзитетот во Грац. Својата кариера ја почнува како економист во Комората за вработување во Грац, за потоа да работи во осигурителната компанија Wiener Städtische AG.

Од 1986 година е вработен во WVP Versischerungsvermittlung GmbH Graz и од 1989 г. до денес ја извршува функцијата генерален директор на целата групација, WVP Versischerungsvermittlung GmbH.

MAG. Стробл има повеќе од 25 години искуство на инвестирање на светските берзи. Тој е задолжен за инвестициската политка на приватниот инвестициски фонд WVP Invest Vermögensverwaltung GmbH & Co.KEG, каде што од 1996 до 2014 година успешно управува со капитал од 25 милиони евра и остварува просечен годишен нето-принос од 7,5% за своите инвеститори. Овој успех е резултат на конзервативната стратегија на инвестирање – купување на “Blue Chips” – големи и сигурни компании по атрактивна цена кои и за време на економска рецесија прават добра добивка и им исплатуваат дивиденда на инвеститорите.

Неговото долгорочно и успешно искуство во инвестирање во хартии од вредност на светстките берзи ќе го искористеме за фондот ВФП Премиум инвест, каде што е и претседател на инвестицискиот одбор на ВФП Фонд менаџмент АД Скопје.

МAG. Руперт Стробл е претседател на одборот на директори на ВФП Осигурително брокерско друштво АД Скопје како и во одбор на директори на сите 17 компании ќерки на групацијата WVP GmbH Graz.

Петар Андреевски – Главен и извршен директор

Роден на 29.07.1985 година. Дипломирал на факултетот за Електротехника и информациски технологии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, насока информатика и компјутерско инженерство. Поседува лиценца за осигурителен брокер издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување. Посетувал многубројни специјализирани обуки и семинари во областа на менаџмент, осигурување, продажба, комуникациски вештини и реторика во Австрија, САД, Хрватска и Македонија. Учествувал во многубројни интерактивни настани за обука на соработниците на ВФП АД Скопје, при што има одржано стручни предавања на темите осигурување, продажба и комуникациски вештини.

 • Од 2004 година работи како консултант за WVP Versischerungsvermittlung GmbH Graz.
 • Во 2010 се вработува како осигурителен брокер во осигурително брокерско друштво ВФП АД скопје и е еден од најуспешните брокери.
 • Во 2012 година е прогласен за најдобар менаџер за продажба во групацијата – WVP Group која е присутна во 17 држави во Европа.
 • Во 2008 година е коосновач на брокерската куќа ЕУРОХАУС АД Скопје, членка на Македонската берза за хартии од вредност. Во оваа компанија ја извршува функцијата на менаџер за развој, стратешки менаџмент и аквизиција на големи клиенти.

М-р Артон Лена – Извршен директор

Роден на 27.09.1984 година, со завршено високо образование магистер за Меѓународен бизнис при Универзитет во Виена, Австрија. Посетувал многубројни обуки и специјализирани семинари од светски познати инвеститори и предавачи од областа на финансии, осигурување, инвестирање и реторика во Австрија, Англија, Германија, САД и Хрватска. Поседува лиценца за осигурителен агент и финанциски советник во Виена, Австрија; лиценциран експерт за Европска Унија (CIFE), Ница, Франција, и лиценца за осигурителен брокер во Република Македонија.

Моментално работи на своите докторски студии во Институтот за социјална работа и политика „Мајка Тереза“ на Филозофскиот Факултет Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. До основање на Друштвото бил вработен во ВФП Осигурително брокерска куќа АД Скопје како осигурителен брокер.

M-р Артон Лена има повеќе од 10 години работно искуство во областа на финансии,  инвестиции, осигурување и продажба.

 • Од 2003 до 2006 година работел во WVP Versischerungsvermittlung GmbH Graz Austria како асистент на директорот на продажба каде што организирал обуки и семинари, бил задолжен за следење на законската регулатива и ги изготвувал годишните буџети.
 • Во 2006 година се вработува во AFB AG, Allgemeine Finanzierungsberatung, Wien на позициjата финанциски советник и агент за посредување во осигурување, при што соработувал со повеќе од 30 финансикси институции и бил одговорен за водење на индивидуални портфолија.
 • Во 2008 година со регионални партнери ја основал и е коосновач на брокерската куќа ЕУРОХАУС АД Скопје, членка на Македонската берза за хартии од вредност, каде што до 2010 година бил менаџер за промоција во германскиот регион.
 • Од 2010 до 2011 работел во канадски Хеџ-фонд, каде што се стекнува со професионално знаење од областа на инвестирањето и техничка анализа на хартиите од вредност на светските берзи. Неговото искуство на инвестирање и техничка анализа ќе го искористеме за фондот ВФП Премиум Инвест, каде што e член на Инвестицискиот одбор на ВФП Фонд менаџмент АД Скопје

Блаже Петрески – Неизвршен член на одбор на директори

Роден на 27.11.1973 година. Дипломирал на Економскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј. Поседува лиценца за осигурителен брокер издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување. Посетувал многубројни специјализирани обуки и семинари во областа на менаџмент, осигурување, продажба, комуникациски вештини и реторика во Австрија, САД, Хрватска и Македонија. Учествувал во многубројни интерактивни настани за обука на соработниците на ВФП АД Скопје, при што има одржано стручни предавања на темите осигурување, продажба и комуникациски вештини.

 • Од 2005 година е Извршен директор во осигурително брокерско друштво ВФП АД скопје и е еден од најуспешните брокери.
 • Од 2014 година е Неизвршен директор во ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

МАG Вили Стефан Сајбл – Неизвршен и независен член на одбор на директори

Роден на 06.06.1947 година во Грац Р. Австрија. Носител на титулата Магистер по економски науки  при Универзитет во Грац.

Од 1983 – 1989 година е Регионален Директор во Виенер Стадтише Осигурување / Wiener Städtischе и е одговорен за профитабилно водење на експозитурите во регионот, концентриран во раст на продажбата и ефективно водење на администрацијата.

Од 2014 година е Независен и неизвршен член на одборот на директори во ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.