Објавено на 25.12.2018

Ако анализираме кои се главните фактори кои им овозможиле на богатите луѓе да се стекнат со толкаво богатство, ќе забележиме нешто заедничко кај сите нив – употребата на најважниот ефект во светот на финансиите – вкаматување

За да го разбереме вкаматувањето, најпрвин треба да погледнеме што точно значи проста камата. Проста камата едноставно претставува сумата која сме ја заработиле на оригиналната инвестиција/ влог/ депозит после одреден период .

Да речеме дека сте вложиле 100.000 денари, со 5% проста камата, за период од 3 години.
Каматата која што ќе ја заработувате на крајот на секоја година ќе биде:
5% х 100.000 денари  = 5.000 денари, односно 15.000 денари на крајот на третата година.

Сега замислете дека истата таа сума од 100.000 денари сте ја вложиле, но на крајот на секоја година вашите камати/ добивки се реинвестираат.
Добивката што ќе ја остварите во првата година ќе биде иста како и каматата добиена од вложувањето пари во банка.

Разликата почнува да се приметува на крајот на втората година и третата година.
Да ги споредиме сумите на крајот на третата година:

  • Влогот проста камата ќе ни изнесува 115.000 денари
  • Влогот со реинвестирање на добивката ќе ни изнесува 115.762,5 денари

Тоа значи дека преку реинвестирање ние добиваме добивка која е за 762,5 денари поголема од влогот со проста камата.

Иако оваа сума во конкретниот пример изгледа мала, кога ќе се примени истиов овој ефект на поголеми суми и на поголем период на инвестирање, ефектот станува далеку поголем и повидлив. Причината за тоа е што заработената камата во иднина станува се поголема.

Така, да сме ја оставеле истава оваа сума од 100.000 денари да се реинвестира во период од 20 години, на крајот на дваесетата година ќе сме имале 265.329 денари, односно заработена камата од 165.329 денари, наспроти 100.000 денари заработена камата доколку не сме ја реинвестирале.

Поедноставен начин на гледање на вкаматувањето е преку ефектот на снежна топка.
Доколку направиме едно мало топче од снег и го пуштиме по падина, ќе забележиме дека на почетокот се зголемува, но не толку бргу како што би очекувале. Но, со тек на време тоа станува се поголемо и поголемо бидејќи опфаќа и собира се поголема количина на снег.
Затоа на почетокот придобивките од вкаматувањето се мали, но на долг рок можат да станат доста големи.

Поентата на оваа статија е дека и да вложите мала сума на пари, со тек на време и со користење на ефектот на вкаматување, таа сума може да стане доста голема, и да ви послужи за различни работи, како на пример обезбедување квалитетно образование на вашето дете, купување на недвижен имот, или пак едноставно собирање на сума која ќе ви користи во подоцнежните години

Инвестициските фондови се добар и лесен начин за искористување на овој ефект. Секоја заработена добивка во фондовите се реинвестира, и тоа овозможува постојан раст на уделот.
За да дознаете како функционираат фондовите и нивните удели кликнете тука

За повеќе информации околу инвестициските фондови и нивните предности јавете се на бројот 02 3 100 535 или оставете ги Вашите контакт информации со цел да Ве побараме ние.