ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје нуди услуги од областа на управување со индивидуално портфолио и инвестициско советување. За повеќе информации контактирајте не.