WVP Fondi i Menaxhimit SHA Shkup, ofron shërbime në fushën e menaxhimit të portofolit individual dhe konsultimit të investimeve.  Për më shumë informacione, na kontaktoni