Почитувани инвеститори,

 

Со овие обраќања сакаме да ги адресираме до Вас најважните светски и домашни настани на квартално ниво, да Ви дадеме  глобален берзански преглед за тековните случувања, како очекуваме истите во иднина да се одразат врз движењето на светската економија и растот на бизниситe кои се дел од нашето портфолио, како и перформансите на нашите фондови и споредба на истите со светските берзански индекси.

Како и до сега, така и понатаму нашата примарна цел и одговорност кон Вас останува успешното управување со Вашите средства согласно инвестициската стратегија кон која Вие сте се согласиле.

 

Квартален Берзански извештај Q1.2019