Почитувани инвеститори,

 

Со овие обраќања сакаме да ги адресираме до Вас најважните светски и домашни настани на квартално ниво, да Ви дадеме  глобален берзански преглед за тековните случувања, како очекуваме истите во иднина да се одразат врз движењето на светската економија и растот на бизниситe кои се дел од нашето портфолио, како и перформансите на нашите фондови и споредба на истите со светските берзански индекси.

Како и до сега, така и понатаму нашата примарна цел и одговорност кон Вас останува успешното управување со Вашите средства согласно инвестициската стратегија кон која Вие сте се согласиле.

 

2022

Квартален Берзански извештај Q1.2022

 

2021

Квартален Берзански извештај Q4.2021

Квартален Берзански извештај Q3.2021

Квартален Берзански извештај Q2.2021

Квартален Берзански извештај Q1.2021

 

2020

Квартален Берзански извештај Q4.2020

Квартален Берзански извештај Q3.2020

Квартален Берзански извештај Q2.2020

Квартален Берзански извештај Q1.2020

 

 

2019

Квартален Берзански извештај Q1.2019

Квартален Берзански извештај Q2.2019

Квартален Берзански извештај Q3.2019

Квартален Берзански извештај Q4.2019