Të dashur investitorë,

 

Me këtë shpjegim duam t’ju adresojmë ngjarjet më të rëndësishme botërore dhe të brendshme në bazë tremujore, për t’ju dhënë një pasqyrë globale të tregut të aksioneve të zhvillimeve aktuale, si presim që ato në të ardhmen të reflektojnë në ekonominë globale dhe rritjen e biznesit, që janë pjesë e portofolin tonë, si dhe ecurinë e fondeve tona dhe krahasimin e tyre me indekset botërore të bursës.

Si deri më tani, qëllimi dhe përgjegjësia jonë kryesore ndaj Jush mbetet administrimi i suksesshëm i pasurive tuaja,  në përputhje me strategjinë e investimeve për të cilën keni rënë dakord.

 

2020

Rishikimi tremujor i bursës Q4.2020

Rishikimi tremujor i bursës Q3.2020

Rishikimi tremujor i bursës Q2.2020

Rishikimi tremujor i bursës Q1.2020

 

2019

Rishikimi tremujor i bursës Q1.2019

Rishikimi tremujor i bursës Q2.2019

Rishikimi tremujor i bursës Q3.2019

Rishikimi tremujor i bursës Q4.2019