Bordi i Drejtorëve:

 • Z. Rupert Stroble – Kryetar i Bordit të Drejtorëve dhe Bordit të Investimeve të WVP Fund Management SHA Shkup
 • Petar Andreevski – Kryeshef Ekzekutiv
 • Z. Arton Lena – Drejtor Ekzekutiv dhe anëtar i Bordit të Investimeve të WVP Fund Management SHA Shkup
 • Blaze Petreski – anëtar i Bordit të Drejtorëve
 • Z. Willie Stephen Saibl – Anëtar i Bordit të Drejtorëve
Rupert Strobl

Z. Rupert Stroble – Kryetar i Bordit të Drejtorëve dhe Kryetar i Bordit të Investimeve

I lindur më 30 gusht 1954 në Grac, Austri, posedon një Master të  Studimeve Sociale dhe Ekonomike në Universitetin e Gracit.  Ai e filloi karrierën e tij si ekonomist në dhomën e Punësimit në Grac dhe më pas punoi në Kompaninë e sigurimeve Wiener Städtische AG.

Që nga viti 1986 është punësuar në WVP Versischerungsvermittlung GmbH Grac, nga viti 1989 deri më sot, ka shërbyer si Menaxher i Përgjithshëm i Grupit, WVP Versischerungsvermittlung GmbH.

Stroble ka më shumë se 25 vjet përvojë në investimin e tregjeve botërore të bursës. Është përgjegjës për politikën e investimit të fondit privat të investimeve WVP Invest Vermögensverwaltung GmbH & Co.KEG, ku nga viti 1996 deri në vitin 2014, me sukses ka menaxhuar kapital prej 25 milionë dhe ka arritur një rendiment mesatar vjetor neto prej 7.5% për investitorët e tyre. Ky sukses është për shkak të strategjisë konservatore të investuar – blerja “Blue Chips” – kompanitë e mëdha dhe të besueshme në një çmim tërheqës se gjatë recesionit ekonomik të bërë fitime të mira dhe është shpërblyer për investitorët.

Përvoja e tij e gjatë dhe e suksesshme e investuar në letra me vlerë në bursat botërore shënoi fondi WVP Premium Invest, ku është Kryetar i Bordit të Fondit të Investimeve WVP Fund Management SHA Shkup

Z. Rupert Stroble është kryetar i bordit të drejtorëve të WVP  Kompani Brokere Sigurimi SHA Shkup dhe në Bordin e Drejtorëve të të gjitha 17 kompanive bija WVP GmbH Grac.

Petar Andreevski 1

Petar Andreevski – Kryeshef Ekzekutiv

I lindur më 29 korrik 1985. Ai u diplomua nga Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Teknologjive të Informacionit në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi ” Shkup, Departamenti i Informatikës dhe Inxhinierisë Kompjuterike. Zotëron licencë për ndërmjetës sigurimi të lëshuar nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve.  Ndoqi trajnime dhe seminare të shumta të specializuara në fushën e menaxhimit, sigurimit, shitjes, aftësive të komunikimit dhe retorikës në Austri, SHBA, Kroaci dhe Maqedoni.

Mori pjesë në aktivitete të shumta trajnimi interaktive për punonjësit e WVP SHA Shkup, ku mbajti leksione ekspertësh mbi temat e sigurimit, shitjes dhe aftësive të komunikimit.

 • Që nga viti 2004 ka punuar si konsulent për WVP Versischerungsvermittlung GmbH Graz.
 • Në vitin 2010 është i punësuar si ndërmjetës i sigurimeve në Kompaninë e Brokerimit të Sigurimeve WVP SHA Shkup dhe është një ndër agjentët më të suksesshëm.
 • Në vitin 2012, u emërua menaxheri më i mirë i shitjeve në grup – Grupi WVP, i cili është i pranishëm në 17 vende në Evropë.
 • Në vitin 2008, bashkëthemelues i Shtëpisë Brokere Eurohaus SHA, anëtar i Bursës së Maqedonisë. Në këtë Kompani ai është menaxhues i zhvillimit, menaxhimit strategjik dhe blerjes së klientëve të mëdhenj.
Arton Lena

Z. Arton Lena – Drejtor Ekzekutiv

I lindur më 27 shtator 1984, me diplomë universitare në Biznes Ndërkombëtar në “Universitetin e Vjenës”, Austri. Mori pjesë në trajnime të shumta dhe seminare të specializuara nga investitorët e botës të njohur dhe pedagogë në fushën e financave, sigurimeve, investimeve dhe retorikës në Austri, Angli, Gjermani, SHBA dhe Kroacisë. Posedon Licencë për Agjent Sigurimi dhe Licencë për Këshilltar Financiar në Vjenë, Austri; Eksperti i Licencuar i Bashkimit Evropian (CIFE), Nicë, Francë dhe Licencat e Brokerëve të Sigurimeve në Republikën e Maqedonisë.

Aktualisht ai është duke punuar në studimet e tij e doktoraturës në Institutin e Punës Sociale dhe të Politikave “Nënë Tereza”, në Fakultetin Filozofik në Shkup, Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi”. Deri në themelimin e Kompanisë, ai ishte i punësuar në Kompaninë e Brokerimit të Sigurimeve WVP SHA Shkup si ndërmjetës i sigurimeve.

Arton Lena ka mbi 10 vjet përvojë në financa, investime, sigurime dhe shitje.

 • Nga viti 2003 deri në vitin 2006, ka punuar në WVP Versischerungsvermittlung GmbH Grac të Austrisë si  Asistent Drejtor i Shitjes, ku organizohen trajnime dhe seminare, ishte në krye të legjislacionit të monitorimit dhe përpilues i buxheteve vjetore.
 • Në vitin 2006 ishte i punësuar në AFB AG, Allgemeine Finanzierungsberatung ne Vjenë, në pozitën këshilltar finansiar dhe të agjentit të ndërmjetësimit në sigurim, e cila bashkëpunoi me më shumë se 30  institucioneve financiare dhe ishte përgjegjës për udhëheqjen portofolet individuale.
 • Në vitin 2008 me partnerë rajonalë themeloi shtëpinë brokere Eurohaus SHA, anëtar i Bursës së Maqedonisë, ku deri në vitin 2010 ai ishte menaxher i Promovimit të Rajonit Gjermane.
 • Nga viti 2010 deri në vitin 2011 ai ka punuar në Fondin Kanadez Mbrojtës, ku fitoi njohuri profesionale në fushën e investimeve dhe analizave teknike të letrave me vlerë në tregjet botërore. Përvoja e tij e investuar dhe analizës teknike do të përdoret për të financuar WVP Premium Invest, ku është anëtar i bordit të Fondit të Investimeve WVP Fund Management SHA Shkup .