Pse WVP Kesh Deposit?

13

+ MILIONË EURO
FONDE TË INVESTUARA

1300

+ KLIENT E INVESTITORË

35

+ VJET EKSPERIENCË AUSTRIAKE

* Shifrat i referohen të dhënave nga data 21 Maj 2020

WVP KESH DEPOSIT – Fondi i Investimeve të Hapura, i themeluar me miratimin e Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë me numër vendimi UP1 08-95 nga data 18.11.2014.

Të gjithë personat vendas dhe të huaj, personat juridikë dhe fizikë, si dhe institucionet financiare specifike, të cilat synojnë të menaxhojnë likuiditetin e tyre aktual ose afatmesëm, mund të paraqiten si investitorë në Fond.

Arsyet kryesore për investitorët në fondin janë:

 • Kthim tërheqës në raport me interesin e normës së interesit në Bankat në Republikën e Maqedonisë.
 • Alternativa e shkëlqyeshme ndaj depozitave afatshkurtra në banka në Republikën e Maqedonisë.
 • Diversifikimi i portofolit në instrumente financiare më të besueshme;
 • Fondet paguhen në llogarinë tuaj të transaksionit, një ditë pas paraqitjes së kërkesës së riblerjes, pa asnjë komision për tërheqjen e fondeve.
 • Llogaritja e rendimentit ditor;
 • Monitorimi transparent (përmes aplikacionit të internetit) dhe disponushmëria e fondeve të investuara në çdo kohë

Kujt i kushtohet?

Sipas strategjisë së investimit, fondi synon kryesisht për investitorët të cilët nuk duan të ekspozojnë asetet e tyre ndaj rrezikut të lartë, luhatjet e çmimeve dhe të cilët në periudha relativisht më të shkurtra dëshirojnë të bëjnë një kthim tërheqës të aseteve të tyre.

Fondi është i përkryer për:

Investitorët konservatorë që preferojnë që fondet të vendosen kryesisht në banka, pasi shumica e fondeve nga ky fond janë vendosur në depozita të bankave vendase.

 • Investitorët konservatorë të cilët preferojnë që fondet e tyre të vendosen kryesisht në banka, sepse shumica e fondeve nga ky fond vendosen në depozita të bankave vendase.
 • Subjektet juridike që duan të bëjnë një kthim më të lartë në llogaritë e transaksionit të pranimeve të aseteve të shlyeshme, që kanë nevojë për një periudhë të shkurtër kohore.
 • Të gjithë personat fizikë, duke pasur parasysh se secili person fillimisht ka nevojë për pasuri të shlyeshme dhe të qëndrueshme.

 

Rreziku:

Politika e investimeve sipas të cilës po ndërtohet fondi i WVP KESH DEPOSIT, përmban një nivel të ulët të rrezikut, që karakterizohet nga fondet e parave të gatshme. Llogaritja e kategorisë së rrezikut bazohet në lëvizjen historike të çmimit të aksionit dhe vlerës neto të asetеve të fondit, që nga fillimi i ekzistencës.

Këtu ju mund të gjeni të gjitha raportet financiare dhe të auditimit për WVP KESH DEPOSIT.

Për t’u bërë investitor në WVP KESH DEPOSIT ju duhet të:

 

 1. Plotësoni dhe nënshkruani një aplikacion në WVP KESH DEPOSIT
 2. Pasi të marrim dokumentacionin e plotë prej jush, ju dërgojmë udhëzime për pagesën e fondeve në Fond. Pagesa e fondeve mund të bëhet vetëm nëpërmjet një banke;
 3. Një ditë pas pranimit të fondeve tuaja të investuara, WVP Fond Management SHA Shkup, ju lëshon një “konfirmim të blerjes së aksioneve” dhe do ta dërgojë atë në adresën e postës elektronike të deklaruar në inventar. Ky konfirmim është dëshmi e pronësisë së aksioneve tuaja në WVP KESH DEPOSIT;
 4. Në të njëjtën ditë ju merrni një “emër përdoruesi” dhe “fjalëkalim” me udhëzime për aktivizimin e profilit tuaj personal të investitorëve. Kjo është mundësia më moderne dhe unike për investitorët e WVP Fund Management, në çdo kohë nëpërmjet internetit, për të monitoruar situatën e aksioneve dhe për të pasur njohuri për të gjitha transaksionet e bëra në WVP Fund Management. Me këtë aplikim të internetit, ne duam të forcojmë më tej misionin tonë – të jemi më të hapur ndaj investitorëve tanë dhe t’ju ofrojmë shërbime të reja për të arritur qëllimet e tyre financiare;
 5. Për blerjen e një pjese ose të të gjitha aksioneve të fondit, ju duhet vetëm të na dërgoni një kërkesë të kompletuar të blerjes, e cila mund të shkarkoni në faqen tonë të internetit ose të kërkoni nga agjenti juaj personal.

 

Prospekt

Prospekt shkurtuar

Statuti

ose na lini detajet e kontaktit tuaj dhe ne do t’ju kontaktojmë për të caktuar një takim falas me bashkëpunëtorin tonë: