Data e përllogaritjes Data e vlerësimit Neto vlera e fondit të hapur (MKD) Neto vlera e fondit të hapur (EUR) Çmimi i kuotës (MKD) Ndryshimi ditor (%) Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD)
ВФП Кеш 24.07.2024 23.07.2024 1.160.571.952,61 18.872.623,02 118,6774 0,01 % 117,2627 117,9989
ВФП Премиум Акции 24.07.2024 23.07.2024 4.013.812.919,65 65.270.557,28 180,2577 0,21 %   165,8168 175,9065
ВФП БОНД
24.07.2024 23.07.2024 401.526.023,74 6.529.409,28 120,1204 0,00 %► 116,9867 119,3526
Граве Глобал 24.07.2024 23.07.2024 87.795.550,92 1.427.686,01 159,2872 0,89 %   142,7659 152,1577
Граве Флекс Бонд 23.07.2024 22.07.2024 327.024.082,35 5.318.009,53 108,6785 0,00 % 105,2622 107,8509
ВФП Дивиденда Акции 24.07.2024 23.07.2024 880.144.411,81 14.312.454,86 153,3043 0,15 % ▼ 140,0698 149,2634

ВФП Премиум Акции

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

WVP БОНД