Data e përllogaritjes Data e vlerësimit Neto vlera e fondit të hapur (MKD) Neto vlera e fondit të hapur (EUR) Çmimi i kuotës (MKD) Ndryshimi ditor (%) Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD)
ВФП Кеш 22.09.2023 21.09.2023 779.545.618,64 12.671.829,69 116,2753 0,00% ▶ 115,6234 115,0523
ВФП Премиум Акции 22.09.2023 21.09.2023 3.073.022.743,47 49.953.229,03 153.6140 -1,35%▼ 147,8156 153,6140
ВФП БОНД
22.09.2023 21.09.2023 353.129.263,22 5.740.259,16 114,0617 -0,10%▼ 111,4823 112,2051
Граве Глобал 22.09.2023 21.09.2023 57.605.746,32 936.404,73 131,8331  -1,37%▼ 125,9815 128,1661
Граве Флекс Бонд 22.09.2023 21.09.2023 312.454.221,42 5.079.069,89 101,5096 -0,19%
ВФП Дивиденда Акции 22.09.2023 21.09.2023 407.451.388,19 6.623.287,30 129,5431 -1,44% 121,6408 126,6292

 

ВФП Премиум Акции

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

WVP БОНД