Date e llogaritjes Data e vlerësimit Vlera neto e aseteve të fondit të hapur (MKD) Vlera neto e aseteve të fondit të hapur (EUR) Vlera e aksionit (MKD) Ndryshimi ditor (%) Çmimi mesatar vjetor i aksionit (MKD) Çmimi mesatar vjetor i aksionit gjysmëvjetor(МКД)
WVP Cash 23.09.2021 22.09.2021 848.197.624,51 13.748.239,31 112,5457 0,01%▲ 111,9776 112,2216
WVP Premium Invest 23.09.2021 22.09.2021 1.840.995.227,92 29.840.266,28 140,2848 1,02%▲ 128,2852 137,5278
WVP 100% BOND
23.09.2021 22.09.2021 366.733.179,89 5.944.293,38 118,0537 0,06%▼ 116,1596 117,7256
Grawe Global
23.09.2021 22.09.2021 43.899.872,80 711.562,89 128,9783 0,34%▲ 118,4454 126,0178
WVP Dividend 23.09.2021 22.09.2021 126.151.214,01 2.044.755,88 113,6730 0,25%▲ 112,4176

 

WVP Premium Invest

WVP Dividend

WVP Kesh

WVP 100% BOND