Data e përllogaritjes Data e vlerësimit Neto vlera e fondit të hapur (MKD) Neto vlera e fondit të hapur (EUR) Çmimi i kuotës (MKD) Ndryshimi ditor (%) Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD)
ВФП Кеш 22.04.2024 21.04.2024 1.243.880.330,54 20.227.340,44 117,9541 0,01 % ▲ 116,5434 117,2623
ВФП Премиум Акции 22.04.2024 21.04.2024 3.630.152.420,42 59.031.667,95 172,8727 0,01 % ▼ 159,3605 164,9191
ВФП БОНД
22.04.2024 21.04.2024 410.430.023,33 6.674.201,53 119,2975 0,01 % ▲ 114,9208 117,3609
Граве Глобал 22.04.2024 21.04.2024 75.519.526,61 1.228.059,62 147,7772 0,01 % ▼ 135,8954 141,7898
Граве Флекс Бонд 22.04.2024 21.04.2024 323.825.169,02 5.265.878,02 107,6155 0,00 %  103,0598 105,7758
ВФП Дивиденда Акции 22.04.2024 21.04.2024 602.316.751,43 9.794.564,62 146,2044 0,01 % ▼ 133,4748 139,2324

ВФП Премиум Акции

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

WVP БОНД