Date e llogaritjes Data e vlerësimit Vlera neto e aseteve të fondit të hapur (MKD) Vlera neto e aseteve të fondit të hapur (EUR) Vlera e aksionit (MKD) Ndryshimi ditor (%) Çmimi mesatar vjetor i aksionit (MKD) Çmimi mesatar vjetor i aksionit gjysmëvjetor(МКД)
WVP Cash 16.06.2021 15.06.2021 639.229.782,97 10.360.892,74 112,2792 0,00%► 111,7159 111,9622
WVP Premium Invest 16.06.2021 15.06.2021 1.701.467.078,25 27.578.060,93 139,2351 0,28%▲ 121,2492 127,0427
WVP 100% BOND
16.06.2021 15.06.2021 332.063.039,94 5.382.210,95 116,9886 0,07%▼ 115,0083 116,1189
Grawe Global
16.06.2021 15.06.2021 40.908.674,69 663.064,21 125,3570 0,08%▲ 111,1621 118,3645
WVP Dividend 16.06.2021 15.06.2021 89.161.765,30 1.445.169,66 112,7470 0,11%▼

 

WVP Premium Invest

WVP Dividend

WVP Kesh

WVP 100% BOND