Pyetësori synon të zbulojë qëndrimin dhe kapacitetin tuaj ndaj rrezikut, qëllimin tuaj të investimit, si dhe nivelin e njohurive tuaja rreth tregut të letrave me vlerë

0%

Kur do të keni nevojë për një sasi më të madhe të fondeve tuaja të investuara për të blerë një shtëpi / apartament, makinë, për udhëtim apo disa mjete të tjera, që kërkojnë një shumë më të madhe parash?

Cila është vlera neto e pasurisë suaj? (e gjithë pasuria juaj, përfshirë shtëpinë tuaj, makinat, çdo investim apo depozitë që keni minus, të gjitha borxhet)

Sa vjeç jeni? (nëse keni ndërmend t'ua kaloni investimin trashëgimtarëve tuaj, ju lutemi tregoni moshën mesatare të tyre)

Sa janë të ardhurat tuaja mujore neto?

Sa të qëndrueshme janë të ardhurat tuaja?

Cila nga poshtë të shënuarat (mëposhtmet) është e vërtetë për ju?

Sa humbje të pasurive tuaja, të investuara afatgjate, mund të pësoni brenda një viti në të cilën do të jeni të detyruar të tërhiqni një pjesë ose të gjithë pasurinë tuaj?

Në tetor të vitit 1987, aksionet në tregjet e aksioneve botërore ranë me më shumë se 20% në një ditë. Në tetor të vitit 2008, aksionet në bursat botërore ranë në më shumë se 20% në një muaj. Nëse fondet tuaja të investimeve në një fond të investues, do të binin me 20% në një periudhë të shkurtër kohore, çfarë do të bënit?

Sa përvojë keni në tregtimin e letrave me vlerë?

Sa shpesh investoni?

Aksionet janë?

Obligacionet qeveritare:

Çfarë investitori jeni ju?

Ne rekomandojmë instrumente me një nivel më të lartë të rrezikut për ju (nivel i lartë i rrezikut)

Ju bini në kategorinë e njerëzve që: kanë një periudhë më të gjatë të investimeve, kanë më shumë gjasa për të marrë rreziqe për të arritur rendimente më të larta dhe kanë të ardhura mujore të qëndrueshme dhe relativisht të larta.

Për ju, ne rekomandojmë Fondin WVP Premium Invest, portofoli i të cilit përbëhet nga investime në kompani cilësore dhe në rritje nga vendet më të zhvilluara në botë. Duke pasur paqëndrueshmëri më të lartë në çmimet ditore të aksioneve, në raport me fondet e mbetura, ky fond shoqërohet me një nivel më të lartë rreziku, por edhe një mundësi më të lartë për të fituar, nëse investohet në planin afatgjatë.

Ky pyetësor është i natyrës informuese, për informacione më të hollësishme, na kontaktoni.

Ne rekomandojmë instrumente me një nivel më të mesëm të rrezikut për ju (nivel i mesëm i rrezikut)

Ju hyni në kategorinë e njerëzve që: kanë një periudhë relativisht më të shkurtër investimi, nuk duan të marrin rreziqe të mëdha, dmth keni një nivel mesatar të tolerancës ndaj rrezikut, prisni një rendiment relativisht të qëndrueshëm.

Për ju, ne rekomandojmë Fondin WVP 100% BOND, portofoli i të cilit përbëhet kryesisht nga investime në një instrument të siguruar nga vetë institucionet shtetërore në vendet e botës, dmth letrat me vlerë të qeverisë. Ky fond sjell një rendiment fiks, relativisht të qëndrueshëm dhe është i përkryer për investitorët afatmesëm.

Ky pyetësor është i natyrës informuese, për informata më të hollësishme, na kontaktoni!

Ne rekomandojmë instrumente me një nivel më të ulët të rrezikut për ju (nivel i ulët i rrezikut)

Ju hyni në kategorinë e njerëzve që: kanë një periudhë të shkurtër investimi, nuk duan të marrin rreziqe, dmth keni një nivel të ulët të tolerancës ndaj rrezikut, prisni një rendiment të qëndrueshëm.

Për ju, ne rekomandojmë Fondin WVP CASH DEPOSIT, portofoli i të cilit përbëhet kryesisht nga depozita në bankat e Maqedonisë. Ky fond ka një rendiment të qëndrueshëm, i cili është më i lartë se rendimenti i depozitave pa afat (llogaritë e transaksioneve) dhe gjithashtu ju siguron likuiditet në çdo kohë, pa paguar gjobë si me depozitat me afat.

Ky pyetësor është i natyrës informuese, për informacione më të hollësishme, na kontaktoni