Pse WVP BOND?

6

+ MILIONË EURO FONDE TË INVESTUARA

890

+ KLIENT E INVESTITORË

38

+ VJET EKSPERIENCË AUSTRIAKE

* Shifrat i referohen të dhënave nga data 30.06.2024

WVP BOND fond i hapur investimi, i themeluar me miratimin e Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë, me numër vendimi UP 1 08-80, datë 16.12.2016.

Sipas strategjisë së investimeve, fondi kryesisht është i dedikuar për investitorët, të cilët nuk duan që asetet e tyre t’i ekspozojnë ndaj rrezikut të lartë dhe që në periudhën afatmesme dëshirojnë të bëjnë një kthim tërheqës të aseteve të tyre.

Shumica e aseteve të fondit janë investuar në obligacione shtetërore dhe të korporatave të Republikës së Maqedonisë,  shtete anëtare të BE-së, OECD-s dhe CEFTA-s, si dhe depozita të bankave të autorizuara në Republikën e Maqedonisë.

Motivet kryesore për investitorin në fond janë:

 • Mundësia e ekspozimit të fondeve të investitorëve në instrumentet financiare jashtë Republikës së Maqedonisë – shpërndarje gjeografike;
 • Të ardhura atraktive në lidhje me depozitat me klauzolën devizore në bankat në Republikën e Maqedonisë.
 • Diversifikimi i portofolit në disa instrumente financiare me rrezik të moderuar;
 • Likuiditeti i aseteve;
 • Menaxhimi profesional i fondeve të Fondit;
 • Riinvestim automatik i fitimeve;
 • Aftësia për të monitoruar (përmes aplikacionit në internet) dhe disponueshmërinë e fondeve të investuara në çdo kohë.

Kujt i kushtohet?

Fondi është optimal për:

 • investitorët që preferojnë rrezik më të ulët nga WVP Premium Aksione
 • Për investitorët që synojnë të përdorin fondet, për të arritur qëllimet e tyre në më pak se 10 vjet dhe për më shumë se një vit.
 • për investitorët më të vjetër dhe më konservatorë.

Rreziku:

Politika e investimeve, sipas të cilës është duke u ndërtuar portofoli i fondit WVP BOND, përmban një nivel të moderuar të rrezikut, që është më i lartë se ai i rrezikut që karakterizohet nga fondet e mjeteve monetare, ndërsa në të njëjtën kohë është më i ulët se rreziku i fondeve që investojnë në aksione.

Këtu mund të gjeni të gjitha raportet financiare dhe të auditimit mbi fondin WVP BOND.

Për t’u bërë investitor në fondin e WVP  Bond, duhet të:

 1. Plotësoni dhe nënshkruani një aplikacion në WVP  Bond;
 2. Plotësoni kërkesë për të blerë aksione të WVP  Bond. Varësisht nga sasia dhe çfarë plani i investimeve që keni zgjedhur me agjentët tanë të autorizuar, të përcaktuar tarifën e investimeve, kohëzgjatjen dhe dinamikën e pagesës së investimit tuaj;
 3. Pasi të marrim dokumentacionin e plotë nga ju, ne ju dërgojmë udhëzime për pagesën e fondeve në Fond. Pagesa e fondeve mund të bëhet vetëm nëpërmjet një banke;
 4. Një ditë pas marrjes së fondeve tuaja të investuara, WVP Fund Management SHA Shkup, ju jep vërtetim për blerjen e aksioneve, të cilin do ta dërgoni në adresën e e-mailit, të shënuar në formularin e aplikimit. Ky Konfirmim është dëshmi e zotërimit të aksioneve tuaja në fondin e WVP  Bond;
 5. Në të njëjtën ditë ju merrni një “emër përdoruesi” dhe “fjalëkalim” me udhëzime për aktivizimin e profilit tuaj personal të investitorëve. Kjo është mundësia më moderne dhe unike për investitorët e WVP Fund Management të jenë në gjendje të monitorojnë statusin e aksioneve në çdo kohë, nëpërmjet internetit dhe të kenë njohuri për të gjitha transaksionet e bëra në WVP Fund Management. Me këtë aplikim të internetit, ne duam të forcojmë më tej misionin tonë – të jemi më hapur ndaj investitorëve tanë dhe t’ju ofrojmë shërbime të reja për të arritur qëllimet e tyre financiare.
 6. Për blerjen e një pjese ose të të gjitha aksioneve nga fondi, ju vetëm duhet të na dërgoni një kërkesë të kompletuar të blerjes, të cilën ju mund të shkarkoni në faqen tonë të internetit ose kërkoni agjentin tuaj personal.

Prospekti

Prospekt shkurtuar

Statuti

ose na lini detajet e kontaktit tuaj dhe ne do t’ju kontaktojmë për të caktuar një takim falas me bashkëpunëtorin tonë: