Зошто ВФП Премиум Инвест?

37

+ Милиони евра
инвестирани средства

5000

+ Клиенти инвеститори

36

+ Години Австриски Know-How

* Бројките се однесуваат на податоци од 23.03.2022

Во процесот на управување со средствата Друштвото го применува долгогодишното искуство со кое располага WVP Групацијата, особено инвестициската политика на вложување на затворениот инвестициски фонд WVP Invest од Австрија.

ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ – отворен инвестициски фонд, основан со одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со Решение број УП 1 08-95 од 18.11.2014 година.

ВФП Премиум инвест е вистинскиот фонд за Вас доколку сакате да остварите атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено на најразвиените економии во светот како САД, Германија и Швајцарија. Преку инвестирање во ВФП Премиум инвест може да очекувате зголемување на сопствениот капитал со искористување на:

 • Континуираниот развој и иновативност на познати светски корпорации т.н. „Blue chips“ компании и „Dividend stocks“ компании што исплаќаат високи дивиденди и остваруваат  позитивни резултати од работењето дури и во периоди на намалена економска активност;
 • Можноста да станете индиректни акционери во странски познати компании како што се Apple, BMW, Daimler, Nestle, L’Oreal, Amazon и др.;
 • Диверзификацијата на портфолиото по земји, валути и инструменти;
 • Професионалното управување на средствата на фондот;
 • Можноста да го намалите пазарниот ризик од купување акции (вложување на берза) без соодветно знаење;
 • Атрактивен принос со умерен ризик;
 • Автоматското реинвестирање на добивката;
 • Намалените трошоци за управување со средствата;
 • Можноста за следење (преку веб-апликацијата) и достапност на вложените средства во секој момент;

Заклучно со 23.03.2022 ВФП Премиум Инвест претставува најголем акциски фонд во Република Македонија.

За кого е наменет?

Совршен е за:

 • инвеститори со стабилни приходи,
 • инвеститори што имаат инвестициски период над 10 години,
 • помлади луѓе,
 • инвеститори што се спремни да преземат средно до повисоко ниво на ризик.

Ризик

Стратегијата според која се гради портфолиото на Фондот ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ содржи високо ниво на ризик, кое е повисоко од ризикот карактеристичен за паричните фондови или пак за фондовите што инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност (обврзници), но во исто време е понизок од ризикот на оние фондови што исклучиво инвестираат во акции од мали и средни компании или од компании од држави во развој. Пресметката на категоријата на ризичност се заснова на историското движење на цената на уделите и нето-вредноста на имотот на Фондот од почетокот на постоење.

ASML Holding N 4.16%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 3.52%
Nestle 3.04%
Roche Holding AG 2.89%
Novo Nordisk A/S 2.88%
SAP SE 2.66%
Apple Inc 2.49%
Unilever PLC 2.33%
Novartis AG 2.09%
Daimler AG 2.06%

*Бројките се однесуваат на 12.10.2021 година

Овде можете да ги најдете сите финансиски и ревизорски извештаи за ВФП Премиум Инвест о.ф.

За да станете инвеститор во фондот ВФП Премиум инвест треба да:

 1. Пополнувате и потпишувате пристапница во ВФП Премиум инвест;
 2. Попoлнувате барање за купување удели во ВФП Премиум инвест. Во зависност со кој износ и каков план на инвестирање сте се определиле со помош на нашите овластени агенти, ја одредувате висината на сумата за инвестирање, времетраењето и динамиката на уплата на вашата инвестиција;
 3. Откако ќе ја добиеме комплетираната документација од Ваша страна, Ви праќаме инструкции за уплата на средствата во Фондот. Уплата на средствата може да се врши само преку банка;
 4. Првиот работен ден откога ќе ги добиеме вашите вложени средства, ВФП Фонд менаџмент АД Скопје ви издава „Потврда за купување удели“и ќе ви ја испрати на e-mail адресата наведена во Пристапницата.  Оваа потврда е доказ за сопственоста на Вашите удели во фондот ВФП Премиум инвест;
 5. Истиот ден добивате корисничко име и лозинка со инструкции за активирање на вашиот личен инвеститорски профил. Ова е најсовремена и единствена можност инвеститорите на ВФП Фонд менаџмент, во секое време преку Интернет да можат да ја следат состојбата на уделите и да имаат увид на сите трансакции направени во ВФП Фонд менаџмент. Со оваа веб-апликација сакаме уште повеќе да ја зацврстиме нашата мисија – да бидеме најтранспаренти кон нашите инвеститори и да им нудиме иновативни услуги за остварување на нивните финансиските цели.
 6. За откуп на дел или сите удели од фондот, потребно ви е само да ни испратите пополнето барање за откуп на удели, кое може да го симнете од нашата веб-страница или да го побарате од вашиот личен агент.

Проспект

Скратен Проспект

Статут

 

или оставете ни ваши контакт податоци и ние ќе Ве контактираме за да закажете бесплатна средба со наш соработник: